Ανάπτυξη εφαρμογής Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών για τον υπολογισμό της πληθυσμιακής κατανομής στην Ελλάδα

Download

- Stars (0)

219 Downloads

Owner: stam

Version: 1.0

Last Updated: 15-02-2016 13:49

Share
DescriptionPreviewVersions
5_21_grammenou_pafi_kalogirou_2014.pdf

Στόχος του παρόντος άρθρου είναι η ανάδειξη της πληθυσμιακής ανισοκατανομής της Ελλάδας εξετάζοντας διάφορα χωρικά επίπεδα με τη χρήση μέτρων κεντρικής θέσης και διασποράς (χωρικός μέσος ή κεντροειδές, σταθμισμένος χωρικός μέσος ή πληθυσμιακό κέντρο βάρους και τυπική απόσταση ή δυναμική ακτίνα). Για το λόγο αυτό, αναπτύσσεται μία απλή εφαρμογή σε περιβάλλον Visual Basic, η οποία δεχόμενη δεδομένα κατώτερων χωρικών επιπέδων, υπολογίζει τους δείκτες οι οποίοι αναφέρονται σε ανώτερο χωρικό-διοικητικό επίπεδο. Έτσι, αναδεικνύεται η πληθυσμιακή ανισοκατανομή και οι τάσεις πόλωσης γύρω από τα μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ παράλληλα αναζητείται το καταλληλότερο χωρικό επίπεδο στο οποίο οι πληθυσμιακές ανισοκατανομές γίνονται καλύτερα ορατές.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *