Εκτίμηση κινδύνου καταστροφής κατοικιών από δασικές πυρκαγιές στη ζώνη μίξης Δασών – Οικισμών: Μια προσέγγιση με τη βοήθεια εθελοντών

Download

- Stars (0)

212 Downloads

Owner: stam

Version: 1.0

Last Updated: 15-02-2016 13:43

Share
DescriptionPreviewVersions
5_18_others_kalogirou_2013.pdf

Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν διαχρονικό πρόβλημα για τα Μεσογειακά Οικοσυστήματα, με την κατάσταση να βαίνει διαρκώς επιδεινούμενη. Από τους λόγους επιδείνωσης, είναι και η ύπαρξη ζωνών μίξης Δασών-Οικισμών (Wildland Urban Interface – WUI), που χαρακτηρίζονται από υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και καταστροφής σε περίπτωση πυρκαγιάς. Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INCA έγινε μια προσέγγιση αξιολόγησης κινδύνου καταστροφής από πυρκαγιά μεμονωμένων κατοικιών και εξ αυτών, χαρτογράφηση της επικινδυνότητας της
περιοχής, με συμμετοχή κατοίκων και εθελοντών της περιοχής. Η αξιολόγηση έγινε μέσα από ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν κάτοικοι της περιοχής και εθελοντές σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση (βλάστηση, κατοικία, υποδομές) και επιβεβαιώθηκε με επιτόπιο έλεγχο από ειδικούς επιστήμονες. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και οι προτάσεις βελτίωσης διαμοιράσθηκαν στους κατοίκους μέσω της Δημοτικής Αρχής. Η προσέγγιση INCA έδειξε ότι είναι δυνατή η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης από κατοίκους ή εθελοντές και η αξιολόγηση μέσω αυτής – από ειδικούς επιστήμονες – ενός συνόλου κατοικιών αλλά και της ευρύτερης περιοχής τους όσον αφορά στον κίνδυνο δασικής πυρκαγιάς και καταστροφής περιουσίας. Η μέθοδος μπορεί συμβάλει σημαντικά στον αντιπυρικό σχεδιασμό.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *