Εκτίμηση μέσου εισοδήματος σε περιοχές του Δήμου Αθηναίων

Download

- Stars (0)

164 Downloads

Owner: stam

Version: 1.0

Last Updated: 15-02-2016 2:45

Share
DescriptionPreviewVersions
5_2_kalogirou_hatzichristos_2004.pdf

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η στατιστική και χωρική ανάλυση μέσου εισοδήματος στην περιοχή του δήμου Αθηναίων. Παράλληλα επιχειρείται η συσχέτιση εισοδήματος με διάφορους δημογραφικούς και κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες με μεθόδους παλινδρόμησης. Η εργασία αυτή δεν αποτελεί μόνο μια μελέτη του μέσου εισοδήματος, αλλά και μια παρουσίαση σύγχρονων ποσοτικών μεθόδων ανάλυσης χωρικών δεδομένων, κυρίως την τοπική μοντελοποίηση. Η μελέτη αφορά το μέσο δηλωμένο εισόδημα για το έτος 1991, των κατοίκων του δήμου Αθηναίων, σε συνδυασμό με τα δεδομένα της απογραφής πληθυσμού του 1991. Από την ανάλυση προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό διακύμανσης του μέσου εισοδήματος εξηγείται από το ποσοστό πτυχιούχων ΑΕΙ και από το ποσοστό αλλοδαπών. Και οι δύο αυτοί παράγοντες συσχετίζονται θετικά με το μέσο εισόδημα με βάση την κλασική μοντελοποίηση. Ωστόσο η τοπική μοντελοποίηση αποκάλυψε ότι οι σχέσεις αυτές είναι μεταβαλλόμενες στα διάφορα σημεία της επικράτειας του δήμου Αθήνας, αποδεικνύοντας τις δυνατότητες της μεθόδου αυτής.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *