Εφαρμογές χωρικής ανάλυσης και σύγχρονων μεθόδων χαρτογραφίας στην παρουσίαση δημογραφικών φαινομένων

Download

- Stars (0)

115 Downloads

Owner: stam

Version: 1.0

Last Updated: 15-02-2016 3:10

Share
DescriptionPreviewVersions
5_5_kalogirou_2007.pdf

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων χωρικής ανάλυσης και χαρτογραφίας με σκοπό τη ρεαλιστικότερη απεικόνιση δημογραφικών δεδομένων. Οι παραδοσιακοί θεματικοί χάρτες αδυνατούν να αποδώσουν την πραγματική εικόνα ενός δημογραφικού φαινομένου με έντονες χωρικές διαφοροποιήσεις όπως η μετανάστευση και η γήρανση πληθυσμού. Ωστόσο, η χαρτογράφηση των αποτελεσμάτων της χωρικής στατιστικής δημογραφικών δεδομένων καθώς και τα χαρτογράμματα μπορούν πραγματικά να δώσουν μια πιο ρεαλιστική εικόνα των φαινομένων αυτών. Η ρεαλιστικότερη απεικόνιση ενός δημογραφικού φαινομένου βοηθά στην λήψη ορθότερων συμπερασμάτων κατά τη διαδικασία της περιγραφικής ανάλυσής του.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *