Η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων χωρικής ανάλυσης στην εσωτερική μετανάστευση: η περίπτωση της Σουηδίας

Download

- Stars (0)

140 Downloads

Owner: stam

Version: 1.0

Last Updated: 15-02-2016 1:36

Share
DescriptionPreviewVersions
4_4_kalogirou_2010o.pdf

Σκοπός του άρθρου αυτού είναι να διερευνήσει και να ερμηνεύσει την εσωτερική μετανάστευση (στην αφετηρία του μεταναστευτικού ταξιδιού) και την επίδραση διαφόρων κοινωνικοοικονομικών παραγόντων στις μεταναστευτικές αποφάσεις στη Σουηδία. Επιπρόσθετα, στοχεύει να αναδείξει μια ενδεδειγμένη πρακτική μελέτης της εσωτερικής μετανάστευσης χρησιμοποιώντας προχωρημένες ποσοτικές μεθόδους χωρικής ανάλυσης όπως τα τοπικά χωρικά μοντέλα. Αρχικά, παρουσιάζονται τα πρότυπα της εσωτερικής μετανάστευσης και τα αποτελέσματα της μοντελοποίησής της με παραδοσιακές μεθόδους χωρικής ανάλυσης. Ακολούθως, το άρθρο εστιάζεται σε μια συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα, τους άνδρες ηλικίας 30–44 ετών, για την οποία πραγματοποιείται ανάλυση ευαισθησίας και προχωρημένη χωρική μοντελοποίηση. Τέλος, τα συμπεράσματα ερμηνεύονται και συνδέονται με προηγούμενες μελέτες μετανάστευσης.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *