Ο δείκτης ανθρώπινης ανάπτυξης στην Ελλάδα το 1991 και το 2001

Download

- Stars (0)

201 Downloads

Owner: stam

Version: 1.0

Last Updated: 15-02-2016 13:40

Share
DescriptionPreviewVersions
5_16_karvela_kalogirou_2013.pdf

Η ανθρώπινη ανάπτυξη είναι μια πολυδιάστατη έννοια, την οποία το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Development Programme – UNDP) το 1990 προσπάθησε να διερευνήσει εισάγοντας το Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης (HDI). Ο δείκτης HDI εξετάζει τις διαφορετικές πτυχές της ζωής κατά τη μέτρηση της ανθρώπινης ανάπτυξης με κύριες συνιστώσες το προσδόκιμο ζωής, τη γνώση και το βιοτικό επίπεδο. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρατήρηση των μεταβολών του δείκτη HDI για τους νομούς της Ελλάδας για το χρονικό διάστημα 1991-2001 χρησιμοποιώντας μεθόδους χωρικής ανάλυσης (π.χ. δείκτης χωρικής αυτοσυσχέτισης Moran’s I) και οπτικοποίησης δεδομένων (π.χ. χαρτογράμματα). Στα πλαίσια της εργασίας, για τον εύκολο υπολογισμό του δείκτη καθώς και τη δημιουργία των θεματικών χαρτών αναπτύχθηκε μια ειδική εφαρμογή Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, ονομαζόμενη ως Human Development Indices Calculation (HDIC).

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *