Σχέση Ηλεκτρικής Κατανάλωσης – ΑΕΠ πριν και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα

Download

- Stars (0)

321 Downloads

Owner: stam

Version: 1.0

Last Updated: 15-02-2016 13:48

Share
DescriptionPreviewVersions
5_20_salonikidi_kalogirou_2014.pdf

Στόχος αυτού του άρθρου είναι να μελετήσει τη σχέση μεταξύ ηλεκτρικής κατανάλωσης και Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) με σύγχρονες μεθόδους χωρικής ανάλυσης. Θα εξεταστεί ο βαθμός συσχέτισης μεταξύ της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και του συνολικού ΑΕΠ σε επίπεδο νομού (το οποίο απεικονίζεται σε σχετικούς χάρτες με Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών), η ομοιογένεια ανάμεσα στους νομούς για κάθε μία από τις μεταβλητές όπως και η διαχρονική μεταβολή των μεταβλητών ξεχωριστά και συνδυαστικά. Η ανάλυση πραγματοποιείται σε επίπεδο νομού στην Ελλάδα για τη χρονική περίοδο από το 2006 ως το 2011, την περίοδο πριν και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Τα αποτελέσματα παρουσιάζουν ότι το ΑΕΠ και η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας συσχετίζονται πλήρως καθ’ όλη την εξεταζόμενη περίοδο σε σχεδόν όλους τους νομούς. Επίσης, οι δύο αυτές μεταβλητές παρουσιάζουν ομοιογένεια τιμών σε γειτονικούς νομούς αλλά σχετική ανισότητα σε μη-γειτονικούς νομούς.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *