Χωρικά πρότυπα της γονιμότητας του πληθυσμού της Ελλάδος 2010-2012: Ανάλυση σε επίπεδο Δήμου Καλλικράτη

Download

- Stars (0)

127 Downloads

Owner: stam

Version: 1.0

Last Updated: 15-02-2016 3:06

Share
DescriptionPreviewVersions
kalogirou_tsimbos_poster_esi.pdf

Στην εργασία αυτή χρησιμοποιούμε ληξιαρχικές καταγραφές γεννήσεων της περιόδου 2010-2012 και πληθυσμιακά δεδομένα της απογραφής του έτους 2011 με σκοπό την εκτίμηση κατάλληλων δημογραφικών δεικτών και τον εντοπισμό χωρικών προτύπων των επιπέδων γονιμότητας του πληθυσμού της Ελλάδος σε επίπεδο Δήμου Καλλικράτη.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *