Χωρικές Ανισότητες Ανθρώπινης Ανάπτυξης στην Ελλάδα

Download

- Stars (0)

125 Downloads

Owner: stam

Version: 1.0

Last Updated: 15-02-2016 13:23

Share
DescriptionPreviewVersions
5_14_kalogirou_et_al_2012.pdf

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει τη μεθοδολογία υπολογισμού και τα αποτελέσματα συνθετικών δεικτών ανθρώπινης ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο στην Ελλάδα. Η εργασία βασίζεται στα ευρήματα του ερευνητικού προγράμματος «Χωρικές ανισότητες εισοδήματος, ανάπτυξης και φτώχειας στην Ελλάδα» που χρηματοδοτήθηκε από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση στα πλαίσια του προγράμματος Μελέτες 2011 (Καλογήρου κ.ά., 2011). Το ερευνητικό πρόγραμμα διερεύνησε τα παραπάνω φαινόμενα με γεωγραφική αναφορά τις Περιφέρειες και τους Δήμους της Ελλάδας όπως αυτοί διαμορφώνονται σήμερα σύμφωνα με τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και κατέληξε σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα μέρος των οποίο παρουσιάζονται εδώ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *