Χωρικές ανισότητες και ερμηνευτικοί παράγοντες της γεωγραφικής κατανομής του δηλωθέντος εισοδήματος στην Ελλάδα

Download

- Stars (0)

140 Downloads

Owner: stam

Version: 1.0

Last Updated: 15-02-2016 2:41

Share
DescriptionPreviewVersions
4_6_kalogirou_2012.pdf

Σκοπός του άρθρου αυτού είναι να εντοπίσει τις χωρικές ανισότητες στο μέσο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα στον ελλαδικό χώρο και να παρουσιάσει ένα χωρικό μοντέλο εκτίμησης του εισοδήματος αυτού. Η έρευνα αφορά τους Δήμους και Κοινότητες της Ελλάδας με δεδομένα από την Απογραφή Πληθυσμού του 2001 και τις φορολογικές δηλώσεις εισοδημάτων που αποκτήθηκαν το 2001. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιούνται κλασικές και σύγχρονες μέθοδοι εξερευνητικής και ερμηνευτικής ανάλυσης. Από την εξερευνητική ανάλυση προκύπτει η αναμενόμενη διαφοροποίηση μεταξύ αστικών και μη αστικών περιοχών όσον αφορά το μέσο δηλωθέν εισόδημα. Οι περιοχές με τα υψηλότερα εισοδήματα είναι τα βόρεια προάστια της Αθήνας και το Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Από την ερμηνευτική ανάλυση προκύπτει ότι ο κύριος παράγοντας που προσδιορίζει το εισόδημα είναι η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και ιδιαίτερα το ποσοστό κατόχων μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος. Ο παράγοντας αυτός έχει θετική, στατιστικά σημαντική και χωρικά μεταβαλλόμενη επίδραση στο μέσο δηλωθέν εισόδημα.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *