Χωρική ανάλυση και τοπικές στατιστικές για τους ηλικιωμένους στην Ελλάδα

Download

- Stars (0)

547 Downloads

Owner: stam

Version: 1.0

Last Updated: 15-02-2016 2:49

Share
DescriptionPreviewVersions
5_4_kalogirou_2004.pdf

Στο άρθρο αυτό επιχειρείται η μελέτη της χωρικής κατανομής των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω που ζουν στην Ελλάδα με βάση τα στοιχεία των δύο τελευταίων απογραφών πληθυσμού (1991 και 2001). Η έρευνα παρακινείται από την επίκαιρη ανάγκη καταγραφής των τάσεων γήρανσης του πληθυσμού καθώς και την επίδραση σε αυτή του σχετικά υψηλού αριθμού μεταναστών κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης είναι πιθανώς χρήσιμα στους φορείς χάραξης πολιτικής για παροχή υπηρεσιών σε συνταξιούχους γενικά (ηλικιακή ομάδα 65 και άνω) αλλά κυρίως στην στήριξη των ατόμων ηλικίας 80 ετών και άνω από δημόσιους φορείς ή άλλους οργανισμούς υγείας και κοινωνικής μέριμνας. Πέρα από την περιγραφή της γεωγραφικής κατανομής ηλικιακών ομάδων και δεικτών, εφαρμόζονται τεχνικές χωρικής ανάλυσης προκειμένου να εξεταστεί η χωρική αυτοσυσχέτιση των δεδομένων ώστε να αναγνωριστούν εστίες χαμηλών ή υψηλών ποσοστών ατόμων μιας ηλικιακής ομάδας. Η πρόσφατη εξωτερική μετανάστευση είχε μια σοβαρή επίδραση στην αλλαγή της δομής πληθυσμού σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας όπου μείωσε το ρυθμό γήρανσης πληθυσμού.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *