Χωρική ανάλυση της συλλογής Ανακυκλώσιμων Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΑΣΑ) στην Ελλάδα

Download

- Stars (0)

111 Downloads

Owner: stam

Version: 1.0

Last Updated: 15-02-2016 13:15

Share
DescriptionPreviewVersions
5_12_ioannou_lazaridi_kalogirou_2010.pdf

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η μελέτη της χωρικής κατανομής των συλλεγόμενων ποσοτήτων των ανακυκλώσιμων Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) στην Ελλάδα, για το έτος 2009. Η διαδικασία συλλογής  αποτελεί ευθύνη των Δήμων και των φορέων διαχείρισης (ΦοΔιΣΑ) που έχουν συγκροτηθεί ενώ υλοποιείται με την υποστήριξη, σε τεχνικά μέσα, της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ). Στόχος της εργασίας είναι η ερμηνευτική χωρική ανάλυση των δεδομένων αυτών με τη χρήση ποσοτικών μεθόδων. Στο πλαίσιο της ερμηνευτικής ανάλυσης εξετάστηκε η σχέση της ετήσιας κατά κεφαλήν επίδοσης στην ανακύκλωση (κιλά/κάτοικο/έτος) των διαφόρων χωρικών μονάδων, με ένα σύνολο κοινωνικοοικονομικών και δημογραφικών παραγόντων, όπως η ηλικία και το επίπεδο εκπαίδευσης. Εκτός από την κλασική γραμμική παλινδρόμηση εφαρμόστηκε η Χωρικά Σταθμισμένη Παλινδρόμηση (GWR) ώστε να διαφανεί αν η παραπάνω σχέση είναι σταθερή ή μεταβάλλεται στο χώρο.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *